Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt binnen de maatschappij een steeds belangrijkere rol. Gezamenlijk dienen we te kijken naar duurzame oplossingen met oog op de toekomst. Ook bij TVE Group zijn we continu bezig met duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Productieprocessen worden continu zo efficiënt mogelijk ingericht om het milieu zo min mogelijk te belasten. De vraag die TVE Group zichzelf daarom voortdurend stelt: Hoe kunnen we ons beleid van duurzaam ondernemen verder verbeteren?

Milieubeleid

TVE Group ziet milieuzorg als een maatschappelijke plicht en zal alle medewerkers blijvend stimuleren milieubewust te handelen.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden is het beleid erop gericht om te allen tijde te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van milieuaspecten en rekening te houden met alle mogelijke emissies van milieubelastende stoffen alsmede met een efficiënt gebruik van energiebronnen. Daartoe zullen er met het oog op continue verbetering maatregelen worden getroffen om de gesignaleerde milieueffecten bij de bron aan te pakken.

De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van het milieubeleid zijn:

  • het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer;
  • het stimuleren van energiebesparende maatregelen;
  • het stimuleren van hergebruik;
  • de reductie van materiaalgebruik;
  • het voorkomen van bodemverontreiniging;
  • het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging;
  • het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen, terreinen en installaties.

Als producerend, installerend en dienstverlenend bedrijf worden er bij TVE Group geen eigen producten vervaardigd of geproduceerd. Derhalve vindt er geen aanvoer plaats van grondstoffen, zware metalen of anderszins milieubelastende of gevaarlijke grondstoffen. Kortom, er vindt bij TVE Group geen schadelijke emissie plaats.

Energieverbruik

TVE Group houdt zich bezig met het structureel verbeteren van het eigen energiemanagement. Naast de primaire doelstelling van het boeken van resultaten, is in eerste instantie de focus ook stevig gericht op het bewust maken van de medewerkers, welke verantwoording zij ook hebben in dit noodzakelijke proces.

In 2018 heeft TVE Reclameproducties B.V. hiermee een prachtige mijlpaal behaald: het dak van de productiehal is volledig voorzien van zonnepanelen. Met deze in totaal 1123 zonnepanelen kunnen zij zichzelf bij de productie- en andere werkzaamheden voorzien van stroom. TVE Reclameproducties B.V. is nu volledig zelfvoorzienend en de overbodige energie wordt terug geleverd aan het net.

Duurzame materialen

TVE Group vindt het belangrijk om klanten de gelegenheid te geven duurzame producten te bestellen. Daarom zijn er diverse duurzame materialen in het assortiment opgenomen. Denk hierbij onder andere aan gerecycled textiel, chloorvrij PVC, PVC vrije alternatieven en producten van FCS gecertificeerd papier.

Echter is TVE Group van mening dat de duurzame materialen ook ‘duurzaam’ moeten worden geproduceerd. Daarom wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van inkten op waterbasis en zijn er UV inkten met het Greenguard certificaat in het assortiment opgenomen. Deze milieubewuste inkten zorgen voor een lage chemische uitstoot en worden zo geproduceerd waarbij de chemische uitstoot zo laag mogelijk is. Naast de milieubewuste inkten beschikt TVE Group ook over machines met gecertificeerde UV inkten welke kunnen worden gebruikt voor kinderspeelgoed volgens de Europese norm.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als onderneming streeft TVE Group naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. Naast duurzaamheid en het milieu komen hier vele andere aspecten aan bod zoals integriteit, gelijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden, een uitstekend personeelsbeleid, het aanbieden van opleidingen en trainingen, flexibilisering met betrekking tot werktijden en werkplekken, een milieubewust wagenpark, een strenge leveranciersgedragscode en innovaties.

TVE Group heeft zich ten doel gesteld om toonaangevend te zijn en te blijven op MVO-gebied en dit uit te dragen. Concreet zal er, waar mogelijk, ondersteuning geboden worden op MVO-gebied aan relaties om ook hierdoor de MVO-principes verder te verspreiden.

 

Terug naar Home

Sparren over de mogelijkheden